สิ่งที่งานต่อเติมบ้าน อาคาร ควรคำนึง ถ้าไม่อยากให้บ้านทรุด

การต่อเติมบ้าน อาคาร ต่างๆที่เห็น 80% ทรุด แตกร้าว แก้ไม่ตกบางทีต้องรื้อทิ้ง 

สิ่งหลักที่ควรคำนึงคือ ฐานราก จะทำให้สิ่งที่เราปลูกสร้าง อยู่คู่กับเราไปนานแสนนาน

ฐานรากแรก คือ เสาเข็ม ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล ภาคกลาง ตะวันออก ต้องลงเสาเข็มลึกตั้งแต่16-21 เมตร ถึงจะเอาอยู่ หากมีการแนะนำว่าใช้เสาเข็มคนขุดนั้นคือความไม่เข้าใจด้านการก่อสร้าง และศาสตร์ของแรงรับน้ำหนัก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะ และเรื่องปวดหัวที่แก้ไม่จบ จะสิ้นเปลืองมากกว่าการใช้เสาเข็มประเภทเจาะ สปัน ตอก ถ้าคำนวนแล้วราคาเริ่มต้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก 

บานรากที่สอง คือ ฟุตติ้ง ตอม่อ คาน กับการเลือกใช้วัสดุ และผ่านการคำนวนแรง และอายุปูน นอกนั้นจะทำอะไรกันต่อก็ทำ ไม่มีทรุด