งานปลูกสร้าง อาคาร งานต่อเติม งานรีโนเวท เราเน้นที่รากฐาน และมาตรฐานของการก่อสร้าง ตามหลักวิศวกรรม